Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kunskapscentrum

Centrum för miljövetenskaplig forskning

Detta centrum har inrättats av regeringen för att främja miljövetenskaplig forskning i Umeå och drivs i samverkan mellan Umeå universitet (UmU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och FOI.

Läs mer om Centrum för miljövetenskaplig forskning

FLSC

FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum) är en världsledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, många-mot-många.

Läs mer om FLSC

Flygteknik

Under ett halvsekel har kompetens och erfarenhet byggts upp i svenska civila och militära forsknings- och utvecklingsprojekt, från flygplan till obemannade autonoma farkoster så kallade UAV:er, Un-manned Air Vehicle.

Läs mer om Flygteknik

FOCUS

Forskningen inom FOCUS omfattar signal- och bildbehandling, ny teknik för högupplösande och närzonssystem inom mikrovågs- och THz-området, liksom arkitektur och resursstyrning i sensornätverk samt sensordatafusion.

Läs mer om FOCUS

KcC

Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi (KcC) är en samverkan mellan: CBRN-skydd och säkerhet vid FOI och Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet

Läs mer om KcC

Marksaneringscentrum Norr

Efterfrågan från problemägare och myndigheter av tjänster och kompetens inom området efterbehandling av förorenad mark (EBH) är under kraftigt växt, främst driven av två nytillkomna faktorer, tydligare ansvarskrav för problemägare i och med tillkomsten av miljöbalken, samt tillkomsten av offentlig finansiering för att sanera de förorenade områden som saknar juridiskt ansvarig.

Läs mer om Marksaneringscentrum Norr

Undervattenscentrum

En viktig del i Undervattencentrums verksamhet är utveckling av marina övervakningsmetoder med hjälp av akustiska, elektromagnetiska och optiska tekniker.

Läs mer om Undervattenscentrum

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182