Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOCUS Workshop Sept 2008

 

Den tredje september genomfördes en workshop i Linköping med rubriken "Sensor and Sensor Network Technology".
Under dagen presenterade elva av Sveriges främsta forskningsmiljöer inom området sig själva och sin verksamhet. FOI representerades under dagen av FOCUS Centre of Excellence, som även stod som värd för arrangemanget.

Syftet var bland annat att sprida information, ge tillfälle för möten mellan forskargrupper och att stimulera dialoger med användare.

Under dagen kunde de drygt hundra deltagarna lyssna till både översiktliga presentationer och mer tekniska föredrag. Inte minst näringslivet visade stort intresse och uppskattade möjligheten att kunna diskutera och knyta kontakter.

Möjligheten att göra denna workshop till ett återkommande arrangemang togs upp och var något som mottogs mycket positivt bland både deltagare och föredragshållare.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182