Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om FOCUS

FOCUS är placerat vid FOI:s lokaler på universitetsområdet i Linköping och bygger vidare på den kompetens som utvecklas vid FOI, främst inom områdena sensorsystem, sensornät och datafusion.

Forskningen inom FOCUS bedrivs med industrimedverkan som en central del. Detta stärker relevansen i frågeställningarna och underlättar överföringen av resultat mellan de medverkande organisationerna. Förutom medverkan från näringslivet deltar även Linköpings Universitet och Chalmers i forskningen.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182