Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Alumniträffar

Alumniträffar har genomförts för tidigare kursdeltagare vid två tillfällen – 2012 och 2015.

Kontaktperson

Lars Westerdahl

Forskare

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182