Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kursanmälan

Tillsättning av deltagarplatser till kursen hanteras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Frågor och intresseanmälningar görs till .

Kontaktperson

Lars Westerdahl

Forskare

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182