Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GNSS - satellitnavigeringssystem

FOI erbjuder utbildning inom GNSS-området - Satellitnavigeringssystem - som omfattar grundläggande teori, systembeskrivningar, mottagare, felkällor och utvecklingstrender.

Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för tekniken och dess fördelar samt begränsningar. Utvecklingen av satellitnavigeringssystemen och de nya möjligheter detta innebär beskrivs. Detta ger kursdeltagarna ökade möjligheter att effektivare använda satellitnavigering 

 pdf_satnav
Ladda ner kursbeskrivning (PDF)

Kontaktpersoner

Fredrik Marsten Eklöf

Forskare

070-927 74 26

Mikael Alexandersson

Forskare

013-37 80 82

Tore Lindgren

Forskare

013-378025

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182