Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Praktisk information

Kursen kan i stor utsträckning anpassas till kundernas behov och önskemål

Demonstration och föreläsning 30 min - 3 timmar
Kontakta Mikael Wedlin eller Jacob Löfvenberg för prisuppgift.

Demonstration + två olika utökningar
Passar bäst för grupper med mellan 15 och 50 deltagare. Kontakta  Mikael Wedlin eller Jacob Löfvenberg för prisuppgift.

Kontaktpersoner

Jacob Löfvenberg

Laborator

013-37 81 86

Mikael Wedlin

Forskningsledare

013-37 80 96

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182