Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nanoteknik - nya material för bättre produkter

Nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå.

Kursinnehåll från tidigare hållna kurser

Under kursen går vi igenom vad nanoteknik är, ett flertal definitioner används på olika håll. Vi börjar med grundläggande förståelse för fenomenen i materians innersta, men tyngdpunkten ligger på tillämpningar av nanoteknik. Hur kan den användas i nya och förbättrade produkter och vilka fördelar kan den ge? Vilka är nanoteknikens begränsningar? Hur genomskådar man orealistiskt lovordande av nanotekniska produkter?

Ett viktigt moment i kursen, som allt oftare uppmärksammats i media på senare tid, är riskerna med nanoteknik. FOI har under flera år analyserat dessa och följt forskningen på området. Lärarna är aktiva forskare inom området med insikt i såväl de senaste rönen vid forskningsfronten som industriella tillämpningar. Stor vikt läggs inte bara vid fackkunskap utan även vid pedagogisk skicklighet vid rekrytering av lärare till våra externa kurser.

Kursen riktar sig i första hand till utvecklingsavdelningar och myndigheter som behöver kunskap om den nya teknikens möjligheter och begränsningar.

Kontaktperson

Hans Kariis

Forskare

013-37 85 04, 073-444 7704

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182