Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Militär GPS

FOI erbjuder utbildning kring militär GPS som omfattar militär användning av GPS, Försvarsmaktens riktlinjer, NAVWAR koncept (NATO standard), systembeskrivning, militära GPS-mottagare, felkällor, störning, störskydd och anskaffningsprocess (FMS).

Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för tekniken på systemnivå och den militära användningen av GPS. Genom utbildning kan effekten av den egna användningen av militär GPS ökas, samt risker och sårbarhet minskas.

pdf_militarGPS
Ladda ner kursbeskrivning (PDF)

Kontaktperson

Fredrik Marsten Eklöf

Forskare

070-927 74 26

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182