Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kursens utformning

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar och demonstrationer. Detta för att ge en ökad förståelse och tydliggöra effekter som kan uppstå vid användning av militär GPS. Ett tryckt kompendium bestående av OH-bilder med förklarande text delas ut till kursdeltagarna.

Kursdelar:

  • Inledning
  • Grundprincip GNSS
  • GPS-mottagre
  • Felkällor och korrigeringar
  • Hotbild mot GPS
  • Militär GPS 
  • Störskydd av militära GPS-mottagare
  • Navigationssystem

Kontaktperson

Fredrik Marsten Eklöf

Forskare

070-927 74 26

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182