Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Praktisk information

Kurstillfälle
12 maj 2016

Plats
Utbildningen genomförs i FOI:s lokaler i Linköping.

Pris
5 900 kr/person

Kursdeltagare
Kursen riktar sig till militär personal eller personer som jobbar inom Försvarsindustri som direkt använder mil GPS (användare) eller jobbar med utveckling av tjänster och applikationer kring militär GPS.

Kursen och utdelat kurskompendium är klassificerat Hemlig/Restricted.

Kontaktperson

Fredrik Marsten Eklöf

Forskare

070-927 74 26

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182