Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI:s miljöpolicy

Miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstitut. Fastställd av FOI:s styrelse 2010-02-18.

Ambitionen är att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt.

FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att:

  • miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter
  • målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser

FOI:s miljöarbete bygger på att:

  • personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten
  • goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas

FOI miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare.

Kontaktperson

Jan Sjöström

Forskningsledare

090-10 66 08

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182