Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samverkansrådet

Ett samarbete mellan fjorton svenska myndigheter

Samverkansrådet syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism. Arbetet bygger på EU:s strategi för att motverka terrorism och på regeringens nationella strategi för att möta hotet från terrorismen. Läs mer om Samverkansrådet hos Säkerhetspolisen

FOI ingår i samverkansrådet. Övriga myndigheter som deltar i samarbetet:

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182