Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktuella upphandlingar

All upphandling börjar med att FOI har behov av en vara eller tjänst. I första hand använder sig FOI som statlig myndighet av de statliga ramavtalen. Ifall en vara eller tjänst inte täcks av dessa avtal gör vi våra egna ramavtal/beställningar.

FOIs upphandlingar hanteras i Tendsign vilket innebär att vi skapar, annonserar och följer upp våra upphandlingar elektroniskt och att alla leverantörer lämnar anbud elektroniskt.

För att ta del av förfrågningsunderlag och kunna lägga anbud på våra aktuella upphandlingar måste du först skapa ett konto hos TendSign (skapa konto hos TendSign)

Här hittar du alla FOI:s aktuella upphandlingar

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182