Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU finansierar allt mer FOI-forskning

2011-10-28
FOI placerar sig på en på topp 10-lista bland de svenska organisationer som får störst forskningsfinansiering från EU. Dessutom är FOI som enda svenska institut bland de 50 mest framgångsrika europeiska forskningsinstituten i kampen om EU-anslag.

Från starten på ramprogrammet 2007 fram till oktober 2010 har FOI beviljats drygt 150 miljoner kronor i forskningsanslag från EU:s sjunde ramprogram. Det placerar FOI på en tiondeplats på listan över de svenska organisationer som får stöd från ramprogrammet. Det är bara de största universiteten och Volvo som får en större forskningsfinansiering från EU, visar statistik från Vinnova.

Enligt EU-kommissionens egna siffror ligger dessutom FOI i dag på en 44:e plats bland Europas forskningsinstitut när det gäller avtalad forskningsfinansiering från sjunde ramprogrammet.

– Detta är en stor framgång för oss, inte minst för att EU:s sjunde ramprogram är en betydande finansiär av svensk forskning. Jag uppskattar att vi på de senaste fem åren tredubblat EU-anslagen, säger Hans Frennberg, ordförande för marknadsområde forskningsfinansiering vid FOI.

Det är framförallt satsningen på säkerhetsforskning inom ramprogrammet som gett FOI ett lyft. I dag står säkerhetsforskningen för 45 procent av FOI:s EU-finansierade forskning, flygforskning står för cirka 40 procent och de resterande 15 procenten domineras av forskning inom informations- och kommunikationsteknologi.
Framgång föder dessutom framgång. Inte minst det faktum att närmare 50 procent av FOI:s ansökningar beviljas medel.

– Detta ska jämföras med att cirka 25 procent av samtliga svenska ansökningar godkänns. Vilket i sin tur är högt i Europa. Det gör att vi får många propåer från organisationer som vill samarbeta med oss, säger Hans Frennberg.

Det finns också mer att hämta. För trots att det sjunde ramprogrammet avslutas vid utgången av 2013 är inte hälften av programmets drygt 500 miljarder kronor utdelade.
Dessutom har arbetet med nästa ”ramprogram”, döpt till Horizon 2020, startat. Där deltar FOI nu i de processer som ska ta fram argument för att påverka programmets utformning, så att det skapar bättre möjligheter för svensk forskning.

Hans Frennberg ser även några områden där FOI kan göra en ökad satsning.
– Generellt sett ligger vi mycket väl till inom den systemövergripande forskningen. Men det vore önskvärt att vi vässade våra ansökningar ytterligare när det gäller projektförslag med mer grundläggande teknikforskning.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182