Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI-forskare utvecklar falldetektorer

2011-11-02
Genom bildbehandling och sensorteknik kan tryggheten i hemmet ökas för äldre. FOI är världsledande inom så kallad situational awarness, som bygger på bildbehandling och sensorteknik. Den kan öka tryggheten för äldre genom larm som känner av om personer faller.

Forskare från FOI har demonstrerat ett system för falldetektion, som blev mycket uppmärksammat på Medicinteknikdagarna i Linköping i oktober.

Demonstratorn detekterar när en person faller omkull, och skulle till exempel kunna användas för att äldre personer ska kunna bo kvar hemma och ändå känna sig trygga.

Demonstratorsystemet bygger på en vidareutveckling av en kommersiell produkt som har tillgång till en vanlig visuell kamera och en avståndsmätande kamera. Projektet bedrivs i samverkan med Länsförsäkringsbolagens forsknings-fond, Hälsans Nya Verktyg och LeanLink. Projektledare är Steven Savage.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182