Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI har central roll i europeisk säkerhetsforskning

2011-12-07
FOI är ledande inom flera grenar av den europeiska säkerhetsforskningen. Detta tack vare lyckad forskning för Försvarsmakten och bred kunskap inom myndigheten som gör det möjligt arbeta med säkerhetsfrågor på systemnivå.

 

E Anders ErikssonE Anders Eriksson

Den som vill förhindra ett terrordåd på offentlig plats har många verktyg att välja mellan – personkännedom, sensorer som kan identifiera explosivämnen och övervakningskameror för att nämna några. Men de arbetssätten har en gemensam nackdel – är man utsatt för en beslutsam självmordsattack så är det för sent när upptäckten görs.

Inom ramen för europeisk säkerhetsforskningen leder nu FOI arbetet med att stoppa terroristerna innan de har något att spränga.

– Från en hemmafabrik för bombtillverkning läcker det ut substanser som skvallrar om att man tillverkar sprängämnen. Dessa ämnen tar våra forskare nu fram system för att detektera, berättar E Anders Eriksson, forskningschef i systemanalys vid FOI.

FOI:s forskning kring sprängämnesdetektion och sensorinformatik är världsledande. Men det är inte enskilda ämnesområden som är FOI:s främsta styrka i europeisk säkerhetsforskningen. För eftersom ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, krävs en forskning på systemnivå för att vara framgångsrik.

E Anders Eriksson nämner urbana masstransporter och containersäkerhet som områden där FOI getts en framskjuten roll inom europeisk forskning tack vare förmågan till systemtänkande. I urban kollektivtrafik kan man inte som inom flyget acceptera att köa en halvtimme för säkerhetskontroll. Skyddet måste byggas på goda system.

– Sensorer som upptäcker sprängladdningar är en väg. Men vad gör man med en sådan upptäckt? Och hur hittar man bombbäraren i en grupp av människor? Det som ligger närmast till hands är bra system för utrymning. Men mer framtidsinriktat tittar vi på andra vägar, som metoder att urskilja en bombbärare i en klunga, hur vi kan följa den personen och hur vi kan oskadliggöra personen när det är så lite folk i vägen som möjligt.

Containersäkerhet har högsta aktualitet efter att USA infört krav på att containrar som kommer till landet ska vara undersökta.

– I ett forskningsprojekt arbetar vi därför med att fusionera information från databaser, tull och andra delar av handelssystemet för att skapa system som kan peka ut misstänkta containrar, så att man kan satsa på att noggrannare granska just dessa, istället för alla. Det skulle spara stora pengar, säger E Anders Eriksson.

Kunskaperna till säkerhetsforskningen hämtas ofta från forskning för Försvarsmakten. Sensorer har utvecklats för militär spaning och informationsfusionen som används för containersäkerhet har utvecklats för militär underrättelseanalys.
Samtidigt får försvaret nya kunskaper från säkerhetsforskningen.

– Exempelvis kan kunskaper om hur man detekterar bombtillverkning komma våra soldater i Afghanistan till nytta. Även forskningen kring informationsfusion förbättrar deras möjligheter att bättre förstå en komplex verklighet, säger E Anders Eriksson.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182