Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hektisk höst för Studier i asiatisk säkerhet

2011-11-22
Snabb utveckling och omvälvande trender i flera av Asiens regioner ökar intresset och kunskapsbehovet både hos kunder och en intresserad allmänhet. Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor står i centrum när Asienprogrammet på FOI får mer uppmärksamhet.

- De senaste två åren har vi tydligt märkt att intresset för utrikespolitiska och strategiska frågor kopplade till Asien har ökat. I år publicerar vi flera forskningsrapporter om problematiken i Afghanistan än någon gång tidigare. Just nu behöver vi tänka på vad de planerade militära neddragningarna 2014 i Afghanistan kan innebära. Därför arrangerar vi kommande vecka ett Afghanistanseminarium med internationella experter för att utbyta perspektiv och tankar kring Afghanistans framtid.

- I anslutning till seminariet anordnar vi den första december även en publik Afghanistandag tillsammans med UI och SIPRI där några utvalda Afghanistankännare talar på samma tema, säger John Rydqvist, projektledare för Asienprogrammet vid FOI.

Målsättningen inom Studier i asiatisk säkerhet, som programmet formellt heter, har varit tydlig. Den kanske viktigaste uppgiften är att hitta och studera de frågor som inom några år kan få avgörande politisk betydelse för svensk politik, Sverige och Europa. Ett exempel är de arabiska revolterna. Redan 2007 påbörjade forskare inom programmet en serie studier om grannländernas Irak-politik samtidigt som Iran-analysen ökade i omfattning. 

- När det gäller Mellanösternstudierna lyckades vi i den säkerhetspolitiska uppgiften att i förväg identifiera kommande frågor som vi i Sverige behöver tänka på, och samtidigt förbereda en kompetent pool av forskare. Vi kunde inte förutse de arabiska revolterna, men lät forskare arbeta upp en god förståelse av både de enskilda länderna och kanske ännu viktigare, en god förståelse av den regionala säkerhetsdynamiken, säger John Rydqvist.

- Efter den arabiska våren finns ett jättestort intresse och våra forskare har lämnat betydande bidrag till beslutsfattare på olika nivåer. Samtidigt har projektmedlemmar  medverkat i media för att öka förståelsen av vad som händer. Afghanistan och Pakistan har vi också studerat som ett problemkomplex för att öka förståelsen för situationen nu och för vad som kan komma att hända i framtiden.

Ytterligare ett exempel är Korea-halvön. Sverige har flera samarbeten med exempelvis Sydkorea vilket har ökat efterfrågan på kunskap om landet och hur det påverkas av hotet från Nordkoreas.

- Fler inser att det är viktigt att förstå hur det framgångsrika Sydkorea fungerar. De industriella framgångarna fortsätter i skuggan av den hotfyllda säkerhetspolitiska situationen. Landets försvarspolitik förändras och stora försvarsmoderniseringar har aviserats.

Sydasien utgör också en problematisk region. I Pakistan ökar samhällsspänningarna och den religiösa radikaliseringen tilltar. Kärnvapenbalansen mellan Pakistan, Indien och Kina är ett allvarligt problem, särskilt när det handlar om länder som varken har förtroende för varandra eller lång historia av konstruktiv diplomatisk dialog. 

- När det gäller Pakistan har vi publicerat en studie om självmordsbombarfenomenet och påbörjat en ny studie om hur översvämningar påverkar stabiliteten i Pakistan. Nyligen avslutades en studie om Kinas syn på Indien.

Både svenska beslutsfattare och näringslivet efterfrågar breda perspektiv som komplement till mer detaljkunskap om länder och fenomen. Målet för oss är att också leverera sådan förståelse. Under de gångna åren har Asienprogrammet tack vare det ökade intresset och större budget kunnat rekrytera personal med olika perspektiv: ekonomer, journalister, språkvetare och krigsvetare är bland de kompetenser som nu finns i programmet.

- Just nu sker en global maktförskjutning österut. USA framstår som försvagat samtidigt som president Obama mycket tydligt sagt att USA nu fullt ut kommer att vända sig västerut och prioritera Stillahavsregionen. Kina är både problemet, utmaningen och möjligheten! Kina tar stort ekonomiskt utrymme och många länder, däribland USA, är beroende av sina handelsförbindelser med Kina. Samtidigt delar inte landet våra värderingar och det finns en risk att det globala liberala demokratiska systemet kommer att utmanas av Kina. Vad det kommer att innebära och vilken betydelse det kommer att få för världen är en av de viktigaste frågorna för oss att tänka på just nu, säger John Rydqvist.

Den 28-29 november håller FOI ett seminarium med inbjudna internationella experter, för att diskutera Afghanistan efter 2014. Den 1 december håller FOI tillsammans med UI och SIPRI en publik Afghanistandag.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182