Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny rapport: Hur ser Kina på Indien?

2011-09-30
Kina och Indien är två av världens i särklass snabbast växande ekonomier och spelar var för sig en allt större roll inom internationell politik. Hur stor är deras förmåga att agera gemensamt och vilka är riskerna för att de hamnar i konflikt?

I en ny FOI-rapport analyseras relationen mellan dessa två asiatiska jättar utifrån Kinas perspektiv. Vilken utveckling bör EU vara förberedd på?

Under de senaste åren har Kina och Indien visat upp en förmåga att ena sina krafter, vilket bl.a. har märkts inom ramen för internationella klimatförhandlingar. Samtidigt har motstridiga intressen ofta lett till friktioner mellan dem, som förhindrat en normalisering av deras relationer. För att utreda vad som är att vänta i framtiden har FOI:s Jerker Hellström och Kaan Korkmaz genomfört intervjuer med några av Kinas främsta Indien-experter samt analyserat kinesiska officiella dokument och rapporter.

-Det finns mycket att läsa om Indiens oro för Kinas framväxt. Men vad kinesiska forskare och beslutsfattare anser om Indiens framtida roll är ett relativt outforskat område, säger Jerker Hellström, forskare vid FOI:s Asienprogram.

Kina och Indien utkämpade ett krig om sin gräns 1962, som än idag färgar Indiens syn på Kina. Bland faktorer som påverkar relationen nämner kinesiska experter även Tibets exilregering, ökande behov av energi, de bägge ländernas relationer med regionala och globala makter och uppfattningar om deras respektive militära förmågor.
 
- Handeln mellan Kina och Indien har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket skulle kunna vara ett tecken på att de närmar sig varandra. Med tanke på deras inflytande på säkerhet i Asien skulle ett närmande vara önskvärt, säger Jerker Hellström.

- Men deras relation genomsyras av en ömsesidig misstänksamhet som utgör ett effektivt hinder mot fördjupat samarbete. I Kina är intresset för att åtgärda denna misstro väldigt begränsat, säger han.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182