Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny rapport om talibanrörelsens uppkomst och drivkrafter

2011-09-22
Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Pakistan, har på uppdrag av FOI genomfört en studie som bland annat beskriver talibanernas växande styrka och hur de utvidgat sitt operationsområde till att omfatta nästan hela Afghanistan. Wilkens menar att korruptionen, som genomsyrar landets alla institutioner, spelar talibanerna i händerna och möjliggör för dem att fortsatt göra sig gällande som politisk maktfaktor.

 

Ann WilkensAnn Wilkens

 – För den internationella insatsen är det graverande att den afghanska regeringen tappat i legitimitet bland folket. En orsak till detta är att korruptionen fortsätter att breda ut sig, en annan att det förekommer valfusk och maktmissbruk på olika nivåer. Regeringssidan betraktas av många knappast som ett bättre alternativ än talibanerna, säger Ann Wilkens.

Enligt Ann Wilkens är talibanrörelsen regional och både de afghanska talibanerna och deras pakistanska motsvarigheter samarbetar med en rad militanta jihadrörelser baserade främst i södra Punjab. Det ideologiska stödet för talibanerna hämtas från extremreligiösa riktningar inom islam och formuleras av vissa tongivande religiösa auktoriteter. Det ekonomiska stödet kommer från bland annat skatteuppbörd i talibankontrollerade områden, samarbete med narkotikaindustrin, lösensummor från kidnappning samt från enskilda personer och muslimska organisationer runt om i världen.

– Vi i väst bör undvika att betrakta talibanerna enbart som fiender, som står för onda avsikter, och istället analysera deras drivkrafter och försöka förstå hur verkligheten ser ut ur deras synvinkel, menar Ann Wilkens. Exempelvis anser talibanerna att deras regering år 2001 olagligt avsattes genom en utländsk intervention och att deras kamp mot denna följaktligen är legitim. Rättsövergrepp som rapporteras från Guantánamo-basen leder till ökat stöd för talibanrörelsen, säger Ann Wilkens.

- Även om de flesta afghaner inte vill se en återkomst av talibanerna som politisk maktfaktor så vill man nu få slut på kriget – samtidigt som många fruktar vad som kan hända då de utländska trupperna dras tillbaka. Jag hoppas att de länder som nu bidrar med trupp inte tappar intresset för Afghanistan i och med att den militära insatsen avslutas. Vi bör hålla fast vid tanken om att bidra till det afghanska nationsbygget på de sätt som är möjliga, exempelvis genom bistånd. Det är också viktigt att värna kvinnornas situation i en eventuell framtida uppgörelse med motståndsrörelsen och att verka för ett effektivt minoritetsskydd, säger Ann Wilkens

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182