Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny studie om fenomenet självmordsattacker

2011-11-23
De senaste åren har självmordsattacker blivit ett nästan dagligt fenomen i Afghanistan och Pakistan. Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Pakistan, har på uppdrag av FOI gjort en studie som beskriver den snabba utvecklingen mot flera självmordsattacker.

- Självmordsbombarna tenderar att vara mycket unga och ett antal av dem har fått sin utbildning i koranskolor, madrassas. Trots det urskillningslösa dödandet av oskyldiga offer, har attackerna i stort sett accepterats som ett instrument i en asymmetrisk krigföring. Bristen på indignation i samhället beror bland annat på att klyftorna mellan väst och den muslimska världen växer. Det är en konfliktsituation med muslimer i underläge och därför ökar toleransen för extrema motaktioner, säger Ann Wilkens.

I både Afghanistan och Pakistan finns i bakgrunden till uppkomsten av självmordsbombningar som fenomen ett antal parallella, ihållande kriser inom säkerhet, politik och ekonomi, vilka tänjt samhällena till bristningsgränsen. Ett antal konflikter som berör den muslimska världen har samtidigt lämnats olösta vilket, enligt Ann Wilkens, bidrar till en allmän känsla av hopplöshet och besvikelse över västvärldens agerande.

– Att det exempelvis finns miljoner hemlösa efter översvämningarna i Pakistan får väldigt lite utrymme i vår mediebevakning. De drabbade uppfattar det som om den övriga världen inte bryr sig om deras situation. Trots att problemen i Pakistan och Afghanistan är starkt sammankopplade, har västvärlden i många fall begränsat sitt fokus till Afghanistan, eftersom vi har trupp där.

De sektorer som i studien identifieras som de mest centrala för att vända utvecklingen mot växande laglöshet är utbildning, genderrelationer och rättsväsende.

– Behovet av att kunna skydda sig mot terrorism ökar hela tiden men det går inte att kriga bort företeelsen. Det som behövs är i första hand att muslimerna själva fortsätter och fördjupar sina interna diskussioner om lösningar. Och vi här i väst behöver mer kunskap för att förändra vår föreställningsvärld, vi behöver sätta oss in i hur verkligheten ser ut för dem som blir bärare av terrorismens idéer. Många av de unga självmordsbombarna är själva att betrakta som offer, säger Ann Wilkens.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182