Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Taktil väst ger snabb information

2011-10-28
Datorskärmar kan informera om nästan allt. Men de har en svaghet; det tar ofta lång tid att läsa av dem och de stjäl uppmärksamhet. FOI:s forskare arbetar nu med att ta fram applikationer för en taktil väst med insydda vibrerande små motorer som snabbt kan ge nödvändig information.

Västen är åtsittande och har tre ringar med 12 vibratorer, insydda i klockpositioner i runt bålen. Tekniken är densamma som när en mobiltelefon vibrerar i fickan, men med 36 motorer.

Genom att aktivera en eller flera motorer via en styrdator kan budskap skickas till västbäraren. Vibrationer på vänster sida kan betyda ”Sväng vänster” eller ”Fiende klockan 9”. Det kan också vara kodad information. Detta kan synas som en enkel teknik. Men det kan vara precis vad som behövs i en högteknologisk miljö.

– Vi följer ett internationellt spår som utgår från att det inte går att presentera hur mycket information som helst på skärmar eller som ljud, eftersom det tar tid att läsa av och förstå det som visas eller låter, säger Jonathan Svensson, forskare vid FOI.

FOI utför nu tillsammans med SAAB ett forskningsprojekt där JAS-piloter testar den taktila västen i simulator. Tester har också gjort på stridsvagnsbesättningar och fotsoldater vid Markstridsskolan i Skövde. Jonathan Svensson kan berätta om flera fördelar.

– En viktig fördel är att användarna kan ha ögon och händer fria till annat. Informationen är också väldigt påtaglig, den går knappast att missa. Och det går att tydligt positionera åt vilket håll man borde åka eller var fara finns med en påtaglig koppling till bärarens omgivning.

De svårigheter man har att övervinna är dels beroendet av bra sensorinformation för att säkra att bäraren är där navigationssystemen visar. Men också att inte använda västens vibrationer för ofta.

– Genom den starka fysiska påtagligheten finns risk att den taktila västens signaler blir för dominerande. Därför bör man i första hand använda den till att visa var det finns hot eller livsfara, eller att visa vägen till en punkt dit en användare borde förflytta sig, säger Jonathan Svensson.

Rökdykare och andra som kan behöva veta var en dörr eller en kollega finns är exempel på framtida civila användare av en taktil väst, enligt Jonathan Svensson. Men han har på konceptnivå sett fler spännande användningsområden.

– Bland annat system där bergklättrare får information var nästa hake finns och där skidåkare får hjälp att hitta rätt nerfart. Västen kan också fungera som ett hjälpmedel för synskadade.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182