Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI bygger mobilt laboratorium som avslöjar kärnvapentest

2012-02-02
FOI har fått 1,5 miljoner euro från EU för att ta fram en ny mobil version av sitt världsledande system för att avslöja underjordiska kärnvapenprov.

Vid ett underjordiskt kärnvapenprov stannar radioaktiva partiklar kvar under jord. Däremot kan radioaktiva ädelgaser läcka ut. FOI byggde för ett tiotal år sedan ett system, kallat SAUNA, som avslöjar förekomsten av radioaktivt xenon i luften. Systemet blev känt över hela världen när det uppmätte xenon från ett nordkoreanskt underjordiskt kärnvapenprov 2006.

CTBTO, den organisation som övervakar det globala provstoppsavtalet, har 321 mätstationer utplacerade över jorden. På 40 av dessa finns utrustning för mätning av radioaktiva ädelgaser. Mätningen vid hälften av dessa 40 stationer bygger på det svenska SAUNA, den andra hälften har ryska eller franska system. Noterbart är att USA gett upp sitt eget system och i dag använder SAUNA. Systemet är numera kommersialiserat via ett svensk företag.

Nu har CTBTO bett EU att stödja arbetet med ett nytt mobilt system för inspektioner på platser där man misstänker provsprängningar, ett uppdrag som getts till FOI. Systemet ska inte bara mäta xenon i luften, utan även kunna hitta gaser som inte tagit sig hela vägen upp i luften, utan fastnat i jorden.

– Meningen är att vi ska göra borrhål på ett område där vi misstänker att det finns radioaktivt xenon. Där pumpas luft upp ur jorden och tas till ett laboratorium för analys, berättar Anders Ringbom, forskningsledare vid FOI.

Anders Ringbom ser ett antal utmaningar att lösa innan det mobila systemet, vars storlek kan jämföras med två större kylskåp, är klart.

– Den största utmaningen är att uppdragsgivarna kräver att den ska kunna hantera väldigt många prover per dygn. Den prototyp vi bygger nu ska klara sex prov varje dag, vill man göra fler får man bygga parallella system. Systemet måste också fungera i olika temperaturer och halter av luftfuktighet.

Eftersom det dessutom rör sig om en mycket allvarliga anklagelse, krävs stark bevisning.
– Därför måste vi kunna spåra vårt arbete hela vägen, och dessutom mäta om provet om så krävs, berättar Anders Ringbom.

Den utrustning som FOI nu fått order på ska stå klar för att testas vid en övning under 2014. Att en svensk organisation fått uppdraget ger inte bara forskningsprestige, enligt Anders Ringbom.

– Det visar också att Sverige bidrar aktivt till arbetet CTBT, vilket går i linje med den tradition Sverige så länge haft i nedrustningsfrågor.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182