Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI-forskare internationellt prisbelönad

2012-03-21
Mats Nordin på FOI har tilldelats ett hedervärt internationellt pris för bästa inlämnade paper under 2011. The David Goodrich Prize delas ut av The Royal Institution of Naval Architects (RINA).

Relaterat material

Mats jobbar med undervattensforskning, och hans paper handlar om metodutveckling vid design av integrerade komplexa marina system som t.ex. ubåtar. Metoden som Mats förespråkar är tänkt att användas tidigt i designprocessen för att säkerställa att den utvecklade produkten möter behoven och kraven hos beställaren samtidigt som man uppnår ett balanserat och kostnadseffektivt resultat.

– Jag är väldigt glad och samtidigt överraskad över att ha fått priset. Det lämnas in väldigt många bidrag och detta var första gången jag lämnar in något inom ramen för min doktorsavhandling, säger Mats.

Den 17 april tar Mats Nordin emot priset vid RINA:s årsmöte i London. RINA är ett av världens äldsta marina institut och arrangerar årligen flera internationella seminarier, konferenser och workshops inom marin arkitektur. Det var till en av dessa konferenser som Mats lämnade in sitt paper.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182