Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI-forskare utmärker sig som outstanding reviewer 2011

2012-04-11
Peter Stenumgaard har fått en utmärkelse som "outstanding reviewer 2011" åt den mest, inom sitt område, välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

Publicering  i vetenskapliga tidskrifter utgör grunden för hela det vetenskapliga samfundet eftersom ett forskningsresultat först räknas som vetenskapligt när det klarat tidskriftens granskning och publicerats. Av det skälet är tidskriftens vetenskapliga granskare, reviewers, ytterst ansvariga för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på publicerade artiklar.- Det är mycket roligt att ha blivit utsedd till ”outstanding reviewer” för en av de internationellt ledande tidskrifterna inom ett område. Det känns också som en mycket fin kvalitetsparameter att vi på FOI håller sådan klass på vår forskning att vi kan få den här typen av utmärkelser, säger Peter Stenumgaard, forskningschef på Informations- och aerosystem.

Omdömen som noggrann, saklig och professionell tas upp i beslutsbrevet

”On behalf of the editorial board of the IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (TIM) and the Instrumentation and Measurement Society (IMS) Publications Committee I would like to express my most sincere sense of appreciation and gratitude for the invaluable, meticulous, objective, professional and timely manner by which you have responded to a number of request-to-reviews in 2011. You were nominated by one of TIM’s associated editors as one of the transactions outstanding reviewers in 2011. ” Alessandro Ferrero, Editor-in-Chief.

Mer om Peter Stenumgaard

Peter är forskare på FOI och adjungerad professor inom kommunikationssystem vid Linköpings Universitet.

Om IEES Instrumentation and Measurement Society

IEES intresserar sig för vetenskap, teknik och tillämpning av instrumentering och mätning. Specifikt det som stödjer vårt samhälle och främjar teori och praktik av el och elektronisk teknik, de gemensamma grenarna av ingenjörsyrket och de besläktade konstarterna och vetenskaperna.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182