Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI letar gaser och vapen på Östersjöns botten

2012-11-27
I Östersjön finns mängder av dumpade kemiska stridsmedel och andra vapen. Nu arbetar FOI i ett projekt som ska hitta vapnen och se vilken inverkan gifterna har på djur och växtliv i havet.

Uppskattningsvis 300 000 ton tyska vapen dumpades i havet efter andra världskriget, däribland mängder av nervgaser som sarin, tabun, tårgas och senapsgas. En del av detta, 50 000 ton, dumpades i Gotlandsdjupet och Bornholmsdjupet, platser där bland annat torsken leker. Nu är det antagligen inte så illa som det låter. Nerv- och tårgas är instabila gaser och upplöses i ofarliga beståndsdelar, vad man hittills vet.

– Det stämmer i rent vatten. Men vi vet inte om de giftiga ämnena kan fastna på plankton och partiklar som är mat för bland annat små kräftdjur och musslor, säger Rune Berglind, forskare vid FOI.

Senapsgas blir klumpar
Senapsgasen blir till hårda klumpar som är ofarliga så länge man inte tar i dem. Men klumparna fastnar i fiskarnas nät och flyter ibland i land. Kvar på botten finns också minor och bomber som utgör en fara nu när allt fler infrastruktursutrustningar läggs på Östersjöns botten – som gaspipelines, vindkraftverkskabel och telefonkablar.

Därför har svenska, polska, tyska och finska forskningsinstitut startat ett projekt med två syften:
• Att kartlägga vad som finns på botten, vilket görs med släpsonarer och trådstyrda u-båtar.
• Att studera om växter eller djur tar skada av de kemiska stridsmedlen genom sedimentprover och genom att fånga fiskar och låta musslor växa i korgar vid dumpningsplatserna.

Projektet leds av den polska marinforskningsenheten IOPAS. FOI bidrar med expertkunskap inom kemiska stridsmedel och med analys av sedimentprover. Andra svenska deltagare är Sjöfartsverket och Umeå Universitet.

Larmcentral
Projektdeltagarna ska också förslå guidelines för hur den som får upp en granat eller senapsgas i ett fiskenät bör agera.
– Vi vill föreslå en variant av 112, en larmcentral som man kontaktar om man får upp farligt material för att få veta vad man bör göra, säger Rune Berglind vid FOI.

För FOI är detta uppdrag kompetenshöjande i flera avseenden. Dels knyts nya utländska forskarkontakter, dels ger det möjligheter att utveckla metoder för kemisk analys som inte bara kan fastställa vilka ämnen man hittat utan även varifrån de kommer.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182