Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI studerar Kinas mikrobloggar

2012-11-30
För den kinesiska staten innebär den snabba informationsspridningen på Kinas internet att den ser ett växande behov av att agera, såväl förebyggande som reaktivt, för att säkra social stabilitet.

Detta gäller i synnerhet mikrobloggarna, weibo, där de tekniska möjligheterna finns för att på kort tid sprida ett budskap till en större allmänhet. Närmare 300 miljoner kineser har konton på mikrobloggar, enligt officiella uppgifter.

I en serie artiklar visar FOI:s Asienprogram att mikrobloggarna i Kina har medfört nya utmaningar för den kinesiska säkerhetsapparaten. Samtidigt pekas på att mikrobloggarna utgör ett värdefullt verktyg för partistaten att övervaka, påverka och kartlägga opinionen.

- På kort tid har det blivit oerhört populärt med mikrobloggar i Kina. På Sina Weibo, som är den mest populära mikrobloggportalen, skickas uppåt 100 miljoner meddelanden varje dag. Det har blivit möjligt att sprida information om händelser som annars hade förblivit okända för en bredare allmänhet, säger Jerker Hellström som forskar om Kina vid  Asienprogrammet.

- För att kunna filtrera och censurera den stora mängden information har staten delegerat ansvaret till internetföretagen som driver mikrobloggar. Men även om censuren är en utmaning säger det sig självt att staten har väldigt mycket information att hämta här, och stora möjligheter att kartlägga och påverka opinionen, säger han.

Sina Weibo lanserades sommaren 2009, strax efter att kinesiska myndigheter blockerat åtkomsten till inhemska och utländska sociala medier, däribland Twitter och Facebook. Det mesta som skrivs på Sina Weibo och andra mikrobloggar handlar om livstilsfrågor och populärkultur, men det finns också utrymme för samhällskritik. För aktivister har det dessutom blivit tekniskt möjligt att mobilisera stora skaror likasinnade.

- Möjligheten att samla stora skaror kring en viss fråga är något som staten kan utnyttja för sina egna syften, och därför har myndigheter och tjänstemän öppnat konton på weibo. Men privata försök att mobilisera övervakas och censureras särskilt eftersom det anses kunna hota social stabilitet. I och med att det är otydligt var gränsen går för vad som kan anses som olagligt är det dessutom mycket vanligt med självcensur, säger Jerker Hellström.

FOI:s Asienprogram har hittills gett ut två artiklar på temat ”Kinas mikrobloggar och kommunistpartiets strävan efter stabilitet” som går att ladda ned via länken här bredvid.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182