Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI:s nya modeller blir vägledande i FNs miljöarbete

2012-09-21
FOI har sedan 2006 arbetat med att miljöanpassa FNs fredsfrämjande insatser och öka medvetenheten om miljöfrågors betydelse, dels som en konfliktorsak, dels en faktor för en framgångsrik insats. Bland annat har FOI bidragit till en rapport i ämnet.

Rapporten innehåller en analys av hur fredsfrämjande insatser runt om i världen påverkar och påverkas av miljön, med särskild betoning på naturresurshantering.

Rapporten, “Greening the Blue Helmets: Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations” är den tredje av en serie av fyra. FOI:s bidrag handlar om att minska det miljömässiga fotavtrycket av en fredsfrämjande insats och föreslår flera praktiska verktyg. Rapporten kan laddas ner gratis från en länk här bredvid.

- Vårt uppdrag är viktigt och det känns bra att kunna bidra med en kunskap och produkter som har kommit att bli en unik och uppskattad svensk nisch. säger Birgitta Lijedahl, projektledare och förste analytiker på FOI.

FOI arbetar med forskningsprojekt och uppdrag inom området miljö, hälsa, naturresurser, konflikter och fredsfrämjande. Nu jobbar FOI:s forskare vidare med att validera, vidareutveckla samt facilitera implementering av de föreslagna verktygen och modellerna i FNs fältinsatser.

FN- rapporten understryker den mätbara nyttan av att reducera miljöpåverkan i FN:s fredsfrämjande uppdrag. Den visar att miljöanpassning av insatserna har flera olika vinster, som ekonomiska besparingar och förbättrad hälsa och säkerhet för både lokalsamhället och för FN:s fredsfrämjande personal.

Fredagen den 21 september är den internationella fredsdagen, som firas runt hela jorden. Dagen uppmärksammar bland annat att hållbar fred inte kan uppnås utan en samtidig hållbar utveckling, som inkluderar ekonomiska, sociala och miljömassiga dimensioner.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182