Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flera problem i bekämpning av Kony och LRA

2012-04-01
En film om krigsherren Joseph Kony, som leder rebellgruppen Lord's Resistance Army, LRA, har cirkulerat på olika nätforum. FOI har en färsk rapport i ämnet.

Gabriella Ingerstad, som gör sitt examensarbete för Uppsala universitet på FOI, har skrivit rapporten om Lord's Resistance Army i Centralafrika.

- LRA utgör ett av många säkerhetshot mot civila i regionen. Det positiva med filmen som nu sprids om LRA är att problemen i Centralafrika lyfts upp på agendan, säger Gabriella Ingerstad.

Hon tycker att hela debatten kring filmen och organisationen bakom nu blivit polariserad. Det är en amerikansk lobbyorganisation som har gjort filmen, och den är onyanserad. Men organisationen har en seriös agenda, säger hon.

- Tyvärr framkommer det inte i filmen att problemen i norra Uganda idag inte beror på LRA utan till stor del är regeringens ansvar. LRA har inte befunnit sig i Uganda sedan 2006 och utgör idag främst ett hot mot befolkningen i Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan.

I rapporten Lord's Resistance Army i Centralafrika: Gränsöverskridande lösningar på ett regionalt problem, kommer Gabriella Ingerstad fram till flera problem med att militärt bekämpa LRA.

- Det är inte första gången som man utför en väpnad aktion mot LRA. Förra gången var 2008, då det inte gick så bra. Rebellerna spridde ut sig och genomförde vedergällningar mot civilbefolkningen.

- Ett annat problem är att säkerhetsstyrkorna i regionen, de som ska utföra den militära interventionen har en tvivelaktig bakgrund när det gäller skydd av civila och respekt för mänskliga rättigheter.

- Ett tredje problem är militärstrategiskt, möjligheten att få tag på LRA i ett så pass stort och svårforcerat område är små.

Gabriella Ingerstad läser en tvåårig masterutbildning inom Freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet. Hon gör sitt examensarbete på FOI, och var på plats i Centralafrikanska republiken så sent som i höstas.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182