Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kärnvapen ger Ryssland tyngd

2012-02-09
Skillnaden mellan hur Rysslands kärnvapendoktrin presenteras officiellt och hur den faktiska kärnvapendoktrinen ser ut avhandlas i en ny rapport från FOI. De taktiska kärnvapnen spelar en tydlig roll i Rysslands politik.

Avskaffandet av taktiska kärnvapen i Europa kan bli mer problematiskt än vad vissa forskare och politiker hävdar. De taktiska kärnvapnen spelar en påtaglig roll både i rysk försvarspolitik och i rysk säkerhetspolitik, trots att det inte deklareras i den officiella kärnvapendoktrinen.

- Den faktiska och den deklarerade kärnvapendoktrinen i Ryssland skiljer sig åt. Det är inte så uppseendeväckande i sig. Den faktiskta doktrinen är till för att styra hur man ska använda kärnvapen, men det finns ett politiskt intresse i att vara vag i en deklarerad doktrin, och det är vanligt i många länder. Men det intressanta är på vilka punkter de skiljer sig, säger Fredrik Westerlund, forskare på FOI.

Kärnvapnen ger manöverutrymme

Skillnaden mellan den officiella ryska kärnvapendoktrinen och den faktiska undersöks av Fredrik Westerlund i en ny rapport från FOI. Ett område där kärnvapen har en roll som inte nämns officiellt är inom utrikespolitiken.

- I utrikespolitiken ger kärnvapnen Ryssland mycket större manöverutrymme, tyngd och självförtroende. Taktiska kärnvapnen används också som en förhandlingsbricka i det säkerhetspolitiska spelet, säger Fredrik Westerlund.

Inrikes baserar den politiska regimen sin legitimitet på ekonomisk framgång och militär styrka. Ett viktigt inslag är att Ryssland ses som en stormakt med globala ambitioner. Kärnvapen är det enda område där Ryssland är nästan jämbördigt med USA och långt över alla andra länder.

Säkerheten beroende av vapnen

Men kommer då synen på kärnvapen i Ryssland att förändras under det närmaste decenniet? Nej, det tror inte Fredrik Westerlund.

- De starkaste drivkrafterna verkar för kontinuitet. Det politiska och militära etablissemanget har en konservativ syn på både kärnvapen och omvärlden, och saknar till stor del självkritik. Synen på Ryssland och dess säkerhet gör landet beroende av kärnvapen.

Två drivkrafter som kan påverka synen på kärnvapen i framtiden är den internationella rustningskontrolldialogen och den militärteknologiska utvecklingen i omvärlden. Inte minst gäller det utvecklingen och utbyggnaden av Natos missilförsvar i Europa, som upplevs som ett allvarligt potentiellt hot från Moskvas horisont. En viktig faktor är också den ekonomiska utvecklingen i Ryssland.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182