Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

NATO-övningar kan öka i Östersjön

2012-02-16
NATO betonar nu åter ett starkt kollektivt försvar. Samtidigt vill man inte peka ut någon direkt fiende. Inriktningen kan ändå leda till en ökad övningsverksamhet i Östersjön. För Sveriges del kan det behövas en policy för vilka övningar vi ska delta i.

NATO:s strategiska koncept kom i november 2010. Det är sjunde gången sedan 1949 som NATO uppdaterar sitt viktigaste policydokument. Det nya strategiska konceptet ska guida NATO-alliansen omkring 10 år framåt. I en ny rapport granskar FOI:s forskare dokumentet och den utveckling inom NATO som skett sedan det antogs. Det centrala är betoningen på ett kollektivt försvar och på ökad övningsverksamhet.

Huvudfrågan som ställs i rapporten är varför försvaret av NATO-ländernas territorier har uppgraderats.  NATO har till exempel tagit fram nya försvarsplaner (contingency plans) för Polen och de baltiska länderna. Men försvarsplaneringen är mycket politisk känslig, eftersom det finns vitt skilda uppfattningar inom alliansen om vilken hotbilden egentligen är.

- Man pratar inte om vem eller vad som utgör hotet. Man pratar snarare om behovet av att reducera upplevd sårbarhet. Det centrala är att NATO-alliansens medlemmar är säkerhetspolitiskt solidariska med varandra. Att godkänna försvarsplanering för de medlemmar som tycker sig vara i behov av en sådan är ett tecken på den solidariteten. Det kan man göra utan att peka ut någon direkt fiende, säger Madelene Lindström, forskare vid FOI.

NATO:s militära övningsverksamhet kommer att ge Sverige möjlighet till militär samövning, vilket kan ligga i linje med de åtaganden som följer med den svenska solidaritetsförklaringen. Men Madelene Lindström menar att det kan vara viktigt att Sverige skapar en tydlig policy för vilka övningar Sverige ska delta i eller inte, så att vi kan optimera vårt deltagande. Utvecklingen av övningsverksamheten kommer också att visa på hur säkerhetsläget är i närområdet.

- Det är bra att NATOs medlemsstater kunde enas om det strategiska konceptet. De flesta är nöjda och det är en balans mellan intressen för ett starkt territoriellt försvar och reformer, vilket bidrar till säkerheten i Europa i stort, säger Madelene Lindström.

- Det blir viktigt för oss i framtiden att följa NATOs övningsverksamhet i Östersjöområdet, och även den ryska motsvarigheten. NATO vill lyfta upp övningsverksamheten, och de vill att den ska synas för folket. Vi i Sverige kan påverkas av det här, till exempel av övningar i områden vid de baltiska staterna.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182