Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny forskning kan sänka bränsleförbrukning

2012-05-02
FOI arbetar med ett uppdrag från Energimyndigheten, som går ut på att sänka bränsleförbrukningen i förbränningsmotorer. Projektet heter EFFECT.

Nu ska FOI utveckla metodiken för att använda elektrisk energi i flamman på en förbränningsmotor för att på så sätt minska åtgången av drivmedel och mininera utsläpp.

- Vi tittar på olika metoder för att leda in elektrisk energi i flamman, hur det påverkar flamman och hur man kan påverka förbränningen, säger Christer Fureby.

FOI arbetar tillsammans med Siemens Industrial Turbomachinery och Lunds tekniska högskola i det nya projektet. Siemens tillverkar kraftproducerande gasturbiner, och det är bland annat med dem den experimentella delen av forskningen ska ske. Energimyndighetens önskemål är att på sikt att hitta metoder att använda fossila bränslen på ett effektivt sätt och minska utsläpp.

- Detta är ett grundforskningsprojekt. Men vi hoppas kunna driva detta så att vi faktiskt kan demonstrera positiv effekt i gasturbiner hos Siemens. Om det fungerar så finns det ingenting som säger att det inte kan användas i andra syften, till exempel i flygmotorer. Kanske kan vi i förlängningen sänka bränsleförbrukningen i flygmotorer, säger Christer Fureby.

Forskningen kommer att ske både i arbete både med beräkningsmetoder och experimentellt.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182