Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Oväntat högt fartygsbuller i skyddat område

2012-09-17
FOI har gjort mätningar åt Nord Stream och Naturvårdsverket i närheten av det skyddade området Norra Midsjöbanken. Där upptäcktes att bullret under havsytan från fartygstrafiken i området var oväntat högt.

I ett samarbete mellan Nord Stream, FOI och Naturvårdsverket har bullernivåerna i havet kartlagts nära Natura 2000-området Norra Midsjöbanken söder om Gotland.
Fiskar och däggdjur i området, till exempel torsk, sill, tånglake och säl, har ett behov av att kunna kommunicera med varandra. Det gör de genom ljud och hörsel. Midsjöbanken är ett naturskyddat yngelområde för fisk, som ligger nära en hårt trafikerad farled.

- De höga nivåerna av buller från fartyg i området var ett oväntat resultat för oss, säger Torbjörn Johansson, forskare i undervattensakustik.

Det är fartygen, och inte själva arbetet med Nord Streams naturgasledning, som bullrar mest. Men de fartyg som användes vid konstruktionsarbetet bullrade i samma nivå som ett handelsfartyg.

FOI har en unik kompetens inom havsmiljöforskning. I detta projekt har FOI:s forskare tagit fram nya analysmetoder anpassade för undervattensbuller och ljud från kommersiell fartygstrafik.
I EU-projektet BIAS kommer FOI att arbeta vidare med att kartlägga bullernivåerna i Östersjön genom att göra fler mätningar av buller under havsytan.

- Nu vill vi gärna undersöka hur mycket det bullrar runt en vanlig fartygsled, och hur långt bullret utbreder sig. Det vore intressant att titta vidare på, säger Torbjörn Johansson.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182