Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pris till FOI-forskare för vågutbredningsmodeller i världsklass

2013-01-04
Ilkka Karasalo, forskningschef vid FOI, har tilldelats pris från Kockums jubileumsfond för sin forskningsinsats. Karasalo har lett den forskargrupp som tagit fram nya metoder för vågutbredningsprogram som blivit världsledande inom området.

På grund av de många ubåtsincidenterna i början av 1980-talet beslöt Försvarsmakten att öka forskningen runt ubåtsjaktrelaterade frågor. Kunskapen om lågfrekvent ljudutbredning i grunda vatten var bristfällig och forskningen inom området vid internationellt ledande marina forskningscentra var vid denna tid intensiv.  Möjligheterna att få direkt tillgång till de forskningsresultat, metoder och programverktyg som utvecklades var dock ofta begränsade till NATO-medlemmar.

Ilkka Karasalo ledde den forskargrupp vid FOI (dåvarande FOA) som fick uppgiften att ta fram metoder och programvaror för prediktering av ljudutbredning och sonarprestanda i den komplicerade svenska undervattensmiljön.  Gruppen hade en stark akademisk bakgrund inom numerisk analys och matematik och kunde därigenom utveckla nya numeriska metoder och programvaror för problemområdet. Viktiga designprinciper för metoderna var inbyggd uppskattning av beräkningsfel och felkontroll genom adaptiva val av steglängder och diskretiseringsordningar. Resultatet blev pålitliga och robusta program som beräknar ljudfälten med en önskad noggrannhet utan krav på handpåläggning från användaren.

– Vi fick tillgång till en kod utvecklad i USA avsedd för grundvattenmiljöer med avståndsberoende geometri, och testade den på ”Bo-rasks problem” som krävde  beräkning av ett ljudfält som utbreder sig mot ökande vattendjup. Metoden visade sig ge orealistiskt höga ljudnivåer, som vi kunde härleda till att randvillkoret vid botten på ett subtilt sätt formulerats fel  så att metoden var instabil vid utbredning i nedförsbacke.  De program vi har idag är noggranna och lättanvända och vi blir ofta kontaktade av kollegor i utlandet för att kontrollera andras beräkningar. Genom att vi behövde skapa nya metoder som passade den svenska undervattensmiljön, med grunda bottnar av sedimentskikt och hårt berg, blev vi världsledande inom vår bransch, säger Ilkka Karasalo.

”Ilkka Karasalos forskningsinsats, som pågått i över tre decennier, har haft stor betydelse för att utveckla svensk ubåtsjaktförmåga” och därför tilldelades han årets pris ur Kockums jubileumsfond. Förutom en summa pengar och ett diplom fick pristagaren också en ubåtsbiljett som berättigar till en ubåtsfärd i undervattensläge.

– Vid prisutdelningen fick pristagarna hålla en föreläsning om vår pågående forskning vilket jag uppskattade. Det var väldigt trevligt att träffa Kockums VD och personal. Vi är sedan tidigare involverade med signaturgruppen vid Kockums som arbetar med nästa generations ubåt. Sen ska det bli roligt att utnyttja ubåtsbiljetten, det blir inte så ofta som vi teoretiker får följa med en ubåt.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182