Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sydkoreas försvars- och säkerhetssektor i förändring

2012-05-10
Sydkorea genomgår en bred försvars- och säkerhetspolitisk förändring. Den kommer att påverka försvarsförmågan och den säkerhetspolitiska dynamiken också utanför Koreahalvön. Det framgår av en ny rapport från FOI.

Som ett led i reformarbetet ökar behovet och möjligheterna för Sydkorea att ingå i nya försvarssamarbeten. Rapporten ger en både bred och djup analys av Sydkoreas försvars- och säkerhetssektor med ett särskilt fokus på tre huvudområden: Sydkoreas säkerhetspolitiska situation, försvarsreformen i landet, och försvarsindustrin och försvarsforskningen.

- Det bakomliggande syftet med rapporten är att erbjuda läsaren en överskådlig men ändå djuplodad kunskap om det försvars- och säkerhetspolitiska läget i Sydkorea. Landet befinner sig i en av världens mest dynamiska regioner, inte minst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv – det är därför viktigt att förstå hur Sydkorea påverkas och anpassar sig till den situationen, säger forskaren John Rydqvist.

Sydkoreas försvarsreform medför nya behov och en ny inriktning för landets anskaffning av försvarsmateriel. Samtidigt flyttas den försvarspolitiska makten gradvis från militären till civila tjänstemän. Försvarsreformen och moderniseringen av Sydkoreas försvar skall ytterligare stärka försvaret mot Nordkorea men leder också till större regional förmåga.

- Den stabila hotbilden där Nordkorea är det primära hotet kvarstår, men samtidigt utvecklar nu Sydkorea sina förmågor för att självständigt kunna värna om sin säkerhet ur flera dimensioner. Sydkorea är ett av få länder i världen som satsar stora resurser på att bygga upp och utveckla sitt försvar, säger Kaan Korkmaz, FOI.

Sydkorea är en växande handelspartner till Sverige och EU, inte minst inom försvarsområdet. Landet är idag världsledande inom IT och fartygs- och bilindustrin och identifieras allt mer som en global ekonomisk och industriell makt.

I maj gör Sverige ett statsbesök i Sydkorea.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182