Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapenforensik säkrar spår vid attack mot fredsfrämjade uppdrag

2012-04-03
FOI ska på uppdrag av Försvarsmakten skapa nya och säkrare metoder för att kartlägga vapen och sprängämnen vid attacker under fredsfrämjande uppdrag.

Det är framförallt det upptrappade våldet i Afghanistan som ställer krav på bättre och säkrare metoder för efterarbetet vid en attack med vapen eller explosivämnen. Därför har FOI fått i uppdrag att skapa metoder för att bland annat:

• bidra till att svenska soldater på ett juridiskt hållbart sätt samlar in bevis
• kartlägga vilka skador en attack gett på fordon eller byggnader och vidta åtgärder utifrån den kunskapen
• på ett säkrare sätt samla viktig underrättelseinformation, för att kartlägga vem som kan ha utfört en attack och vad det kan innebära för framtiden.

Egentligen är detta inget nytt. Det sker i dag, men mera på ad hoc-basis, enligt FOI:s projektledare Camilla Andersson.

– Vi har länge haft som mål att få arbeta med detta mer strukturerat och regelbundet. Nu kan vi göra det, tack vare de två miljoner om året vi får från Försvarsmakten.

En viktig del i det arbetet är ett bygga ett nivå 3-laboratorium i Sverige för fördjupad vapenforensik.

– Det ger oss möjlighet att med egna metoder titta på vapen och sprängämnen för att kunna bestämma var de är tillverkade, vilket ammunition eller tändsystem som använts och hur farliga de är, säger Camilla Andersson.

I dag är de svenska enheterna i Afghanistan hänvisade till ISAF-styrkornas nivå 3-laboratorium i USA eller Storbritannien.

– Men i takt med att antalet hemmagjorda bomber ökar blir det allt svårare att få plats där. En del resultat kan inte heller återföras eftersom det kan vara nationella hemligheter, säger Camilla Andersson.

Kunskaperna från undersökningarna ska i första hand återföras till försvarets kriminaltekniska underrättelsetjänst, för att återkopplats till soldater på fältet. Men de kan också föras vidare till exempelvis tillverkare av stridsfordon och skyddsmateriel om proven visar på brister eller svagheter.

Arbetet står just nu inför ett antal utmaningar. En är att komma i kontakt med andra länder för att se hur deras metoder ser ut. En annan är att utbilda försvarsmakten i att genomföra en vapenforensisk undersökning. En tredje är att skapa rutiner för vem som ska genomföra de forensiska testerna i Sverige.

– Vi på FOI kan främst vapenforensik. Vill man titta på dna-spår och biometriska spår så bör proverna gå till SKL. När det gäller internationella kontakter så är detta ett nytt område för flesta länder. Det är egentligen bara USA och Storbritannien som kommit långt, säger Camilla Andersson.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182