Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av ökad säkerhet längs EU:s hamnar, hav och handelsleder

2013-08-20
Modern sensorteknik, informationsdelning och automatiska larmfunktioner för att upptäcka avvikelser från normalbilden, ger ökad säkerhet enligt forskare från FOI.

Relaterat material

I en av artiklarna i årets ”Strategisk utblick 2013” beskriver forskarna Sören Jägerhök, Rolf Ragnarsson och Björn Larsson hoten mot EU:s internationella handel och sjöfart. Den organiserade brottsligheten, sjöröveri, terrorism, smuggling är några av de hot som riskerar att drabba inte bara Sverige och andra EU-länder utan också den globala tillväxten.

Trots förbättrade rutiner och bestämmelser försvinner fortfarande stora värden ur varukedjan i EU:s hamnar. Naturtillgångar, såsom fisk och energireseurser, och anläggningar för utvinning av vind- och vågenergi är också viktiga värden till havs. Men för att skapa effektiv övervakning av hav och hamnar krävs att många olika system samverkar. Radar, optiska system, hydroakustiska system, satelitbilder, fartygs- och landbaserade sensorer behöver samverka med kompletterande tekniker för att förbättra säkerheten.

Administrativa system, som bland annat hanterar transportbeställningar, transportplaner och tulldeklarationer är ovärderlig information för beslutsfattare. De bör samordnas med tekniska systemen som måste ha funktioner med automtiskt larm för avvikande eller oväntade händelser. Det skulle rationalisera hanteringen och förbättra utbytet av administrativ data.

- Utmaningen är att sätta ihop olika system som kan samarbeta och ge underlag för beslutsfattare som då endast behöver ta ställning till ett begränsat antal larm och frågeställningar. På det tekniska planet bör arbetet på EU-nivå inriktas mot standardiserade lösningar för detektion, informationsdelning och beslutsstöd, säger Sören Jägerhök, överingenjör vid FOI.

Läs hela artikeln ”Havet som gräns och handelsled” av Sören Jägerhök, Rolf Ragnarsson och Björn Larsson, i årets "Strategisk utblick 2013".

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182