Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dags för bättre uppförande i rymden

2013-05-06
Hållbarhet och säkerhet behövs i rymden. Därför jobbar EU:s medlemsstater nu med att skapa en internationell uppförandekod, för att bland annat minska rymdskrotet. FOI är en av aktörerna.

Eva Bernhardsdotter är forskare vid FOI. Nu åker hon till Ukraina tillsammans med en delegation från UD, för att delta i ett möte om den internationella rymdkoden. Koden är en överenskommelse mellan stater och organisationer att följa vissa riktlinjer. Den är ännu inte helt klar.

- Det största problemet är allt rymdskrot. Gamla och trasiga satelliter är i omlopp runt jorden i mycket höga hastigheter. Mycket sakta kommer de närmare atmosfären och brinner sedan upp, men om de är långt bort kan det ta tusentals år. Vi behöver internationella riktlinjer för att få hållbarhet i rymden, säger Eva Bernhardsdotter.

Skrotet i rymden, som bland annat består av uttjänta satelliter, hotar hela vårt samhälle eftersom så mycket är beroende av signalerna från våra satelliter. Det gäller till exempel både transportsektorn och finansvärlden. Därför handlar rymdkoden till stor del om hur vi ska få till ett hållbart nyttjande av rymden.

Mötet i Ukraina den 16-17 maj är ett multilateralt möte om uppförandekoden i rymden. EU har bjudit in alla medlemsstater i FN att vara med för att diskutera ett politiskt bindande dokument för en uppförandekod för rymden. Ambitionen är att dokumentet ska vara klart under 2013. Målet är att nu få fram en text som är acceptabel för alla stater.

Säkerhet i rymden

Ända sedan rymden började utforskas har där också testats vapen av olika slag. Senast var det Kina som testade en ballistisk missil genom att skjuta sönder en av sina egna satelliter. Rymdkoden tar även upp problemet med säkerhet i rymden.

- Användningen av vapen i och mot rymden skapar dels mera rymdskrot, dels provokationer som leder till misstänksamhet och missförstånd mellan stater. Det ligger i allas intresse att vi har säkert nyttjande av rymden, säger Eva Bernhardsdotter.

Den svenska satellitduon Prisma har varit mycket nära att träffas av rymdskrot flera gånger.

På uppdrag av UD

FOI forskar om rymdfrågor inom flera olika områden. Eva Bernhardsdotter och hennes kollegor bidrar med expertstöd till UD, och har bidragit med synpunkter på Rymdkoden från start.

Läs mer om Sverige och rymdkoden i rapporten Sverige och rymdkoden – konsekvenser för Sverige, där FOI:s forskare har frågat departement, myndigheter och företag om svenska konsekvenser av en anslutning till rymdkoden.

- En tydlig sak vi kom fram till i rapporten är att vi i Sverige inte har några speciella riktlinjer eller någon lagstiftning för rymdskrot, och inte heller någon färdig helhetssyn på dessa frågor. Det är något som vi måste ta itu med om vi ansluter oss till rymdkoden, säger Eva Bernhardsdotter.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182