Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Drönare – attacker med ett högt politiskt pris

USA har använt förarlösa attackplan i Pakistan, så kallade drönare, i stor skala. Det har gett vissa kortsiktiga militära vinster i kampen mot al-Qaida, men har samtidigt inneburit ett högt politiskt, militärt och säkerhetsmässigt pris, skriver FOI-forskaren Samuel Bergenwall i rapporten Drönarkriget i Pakistan.

Under åren 2004-2012 genomförde USA runt 350 attacker med drönare i Pakistan, de allra flesta under Obamas presidentskap. Det har orsakat cirka 2 400 dödsoffer, varav minst något hundratal civila. Syftet har i första hand varit att besegra al-Qaida och försvaga talibanrörelsen. Attackerna har varit framgångsrika så tillvida att ett dussintal högt uppsatta ledare inom militanta rörelser har dödats. Men FOI-rapporten pekar på att drönarkriget också har skapat stora problem för både USA och Pakistan, bland annat:

• har det bidragit till kyliga relationer mellan USA och de historiskt USA-vänliga pakistanska regeringarna

• har den pakistanska opinionen förmodligen blivit allt mer USA-fientlig

• har al-Qaidas möjligheter att operera från Pakistan visserligen minskat, men ingenting tyder på att lokalt rotade radikala rörelsers folkliga stöd har minskat utan snarare ökat, och inte heller har al-Qaida försvagats som global rörelse eller idé.

Dessutom kan drönarkriget bli ett exempel för andra staters, däribland auktoritära regimers, framtida krigsföring, genom att rättfärdiga hemliga och robotiserade krig som kränker folkrättens och den nationella suveränitetens principer, skriver Bergenwall i sin rapport.

FOI-forskaren Samuel Bergenwall resonerar också i studien kring hur drönarattackerna skulle kunna försvaga den sittande pakistanska regeringen och stärka den USA-kritiske Imran Khans möjligheter i parlamentsvalet i maj 2013, något som senare besannades och var en faktor som bidrog till ett regeringsskifte i Pakistan.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182