Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU-projekt jagar biologiska stridsmedel

2013-03-27
Att hitta biologiska stridsmedel i luften är som att leta efter en nål i en höstack. Men ett europeiskt samarbete där FOI är en viktig part ska göra det möjligt att snabbt hitta och analysera farliga biologiska ämnen.

Det finns många bra system för att detektera och analysera biologiska ämnen i luft. Men alla har någon svaghet – vissa är lite långsamma, andra har svårt att fullt ut skilja på farliga och ofarliga ämnen med falsklarm som följd för att ge några exempel.

I projekt TWOBIAS, finansierat av EU:s sjunde ramprogram, arbetar nu svenska, norska, franska, kanadensiska och tjeckiska forskare med att få tre olika spektroskopiska biodetektionssystem och ett automatiskt biolaboratorium att samverka för att uppnå optimal effekt. Systemet, som ska detektera, larma och analysera automatiskt, ska sedan med stöd av avancerad dataanalys hjälpa beslutsfattare att hantera en eventuell bioterrorsituation.

TWOBIAS enheter ska vara mobila så att det kan flyttas mellan platser som är ständiga eller tillfälliga mål för terrorister – som tunnelbana, flygplatser eller sportevenemang. FOI:s bidrag är i första hand tillhandahålla en av de tre detektionsteknikerna, kallad LIBS. Men också att bidra med att utveckla metoder för den biologiska laboratorieenheten som i steg två ska konfirmera systemets larmsignaler.

Projektets mål är att till oktober 2013 ha byggt en demonstrator, en ”relativt mobil” enhet som ska testas tillsammans med Prags tunnelbanebolag.

Torbjörn Tjärnhage, 1:e forskare vid FOI, berättar att de kunskaper FOI:s för in projektet baseras på forskning för Försvarsmakten. Men att FOI kommer att kunna bjuda tillbaka med ränta.

– Arbetet inom TWOBIAS ger oss ett bättre forskningsnätverk, bättre mätsystem och en större kunskap om hur biologiska larmsystem fungerar i en verklig situation, säger han.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182