Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En modell för insats i Mali

2013-04-11
FOI har undersökt om Afrikanska Unionens insats i Somalia kan vara en modell även för hur en insats i Mali kan utformas. En insats kommer att kräva mycket resurser och engagemang av det internationella samfundet.

Relaterat material

Ett svensk militärt utbildningskompani på tretton man har precis anlänt till Mali för att hjälpa till med att utbilda landets svaga försvarsmakt.  Det är bara en liten pusselbit i hur säkerheten i Mali ska tryggas efter fjolårets oroligheter där islamister tog över stora delar av Mali.

Sedan några månader finns en afrikanskledd styrka på plats i Västafrikanska Mali. I samband med överväganden om vilken form av intervention som är lämpligast i Mali har AMISOM (African Union Mission in Somalia) lyfts upp som en modell för hur den afrikanskledda insatsen kan utformas i Mali. Därmed är det intressant att undersöka hur stödet till AMISOM har sett ut och vad det betyder när det internationella samfundet nu försöker bestämma den fortsatta närvaron.

─ Det som gör AMISOM unikt är Afrikanska Unionen (AU) var villig att ta sig an Somalia när ingen annan vågade sig in i landet med en fredsfrämjande insats. Samtidigt saknades både de finansiella resurserna och de kunskaper som krävdes för att göra insatsen effektiv. Det var först när det internationella samfundet, och då särskilt FN, började tillföra insatsen av signa egna resurser som AMISOM började ge resultat. Då hade insatsen redan varit på plats i flera år och gjort enorma uppoffringar, inte minst i skadade och dödade soldater, säger Cecilia Hull Wiklund, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, som tagit fram pappret  "AMISOM – en modell för insats i Mali" på uppdrag av Försvarsdepartementet.

Man måste vara medveten om att det var en mödosam process att bygga upp AMISOM. Stödarkitekturen som har vuxit fram för att AMISOM ska fungera är mycket komplex och omfattande.  Förutom truppinsatserna från AU, har FN, EU och USA fått bidra med mycket mer stöd än vad det var tänkt från början. FN var initialt tveksam till att ge detta stöd till AU eftersom det innebar att äta av FN:s egna resurser. 

─ Idag finns ett omfattande partnerskap mellan FN och AMISOM vilket generellt ses som positivt. Detta partnerskap kan säkert omsättas till den afrikanskledda insatsen i Mali (AFISMA). Däremot vore det ett misstag att tro att detta skulle vara lätt och friktionsfritt. Som i Somalia skulle det även kräva mycket stöd och resurser från andra aktörer än FN, exempelvis EU, konstaterar Cecilia.

Med tanke på situationen i Mali är det sannolikt att en fredsfrämjande insats i Mali måste vara på plats under lång tid.

─ Ett stöd till AFISMA baserat på partnerskapet med AMISOM måste vara grundad på en tydlig vilja hos det internationella samfundet att redan från början bidra till att säkra styrkans effektivitet. Annars riskerar insatsen att stå lamslagen med risken för en destabiliserad region lång tid framöver, konstaterar Cecilia.

─Om världssamfundet inte är berett att göra alla de uppoffringar som krävs måste man börja fråga sig hur den här typen av insatser i så fall ska utformas i framtiden. Då kanske det är bättre att redan från början välja andra alternativ.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182