Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur ser framtiden ut enligt forskarna?

2013-05-29
Onsdagen den 29 maj presenterades FOI:s årliga publikation ”Strategisk utblick”. Fyra forskare deltog i panelen och berättade mer om utmaningar och trender med betydelse för nationell och global säkerhet.

Relaterat material

Johan Norberg berättade om ”Ryssland och Islam – en politisk balansgång”, och svarade på frågor om bland annat hur Islam fungerar med den ryska patriotismen och Rysslands relationer med arabvärlden.

Malin Ivarsson har skrivit kapitlet ”Vem vill bli soldat?”, som handlar om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning. Hon berättade om utmaningar som en åldrande befolkning, konkurrens om arbetskraften och rörlighet på arbetsmarknaden, som Försvarsmakten står inför. Lösningen på personalförsörjning för Försvarsmakten skiljer sig åt i Sverige och andra länder. Vi har ännu ingen vana vid ett frivilligt försvar, säger hon bland annat.

Steven Savage svarade på frågor om sin forskning ”Privatliv på internet – en offentlig fråga”. Ny teknik utvecklas allt mer för att man ska kunna behålla sin integritet, och trenderna går ditåt allt mer. Steven Savage förklarade att frågor om integritet ligger i luften nu, och attitydförändringar är på gång om internetanvändning. Vi kommer att nå en högre mognadsgrad om hur information om oss själva sprids, och vi kommer att kunna välja allt mer integritet.

Misse Wester forskar om ”Mänskligt beteende i stora kriser – fakta och fiktion”. Hon berättar om hur vi i första hand håller ihop när det sker en kris, och att vi i första hand inte får panik. Men att vi också har svårt att ta till oss information just i krisögonblicket. Misse Wester förklarade att krishantering ligger i bra förberedelser. Vi agerar från vad vi redan kan, så informationen måste komma tidigare. Vad vi behöver är att öva mera och skapa hållbara rutiner.

Moderator på lanseringsseminariet var John Chrispinsson.

Om Strategisk utblick

Publikationen "Strategisk utblick 2013" visar på den stora bredd av utmaningar och trender som har betydelse för nationell och global säkerhet.

Sedan FOI första gången gav ut "Strategisk utblick 2009" har den svenska försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken fått många nya utmaningar att ta ställning till. Inte minst sedan den förra utgåvan utkom i juni 2012 har försvarspolitiken debatterats allt livligare och fått bränsle av utvecklingen på hemmaplan och i omvärlden.

Du kan nu ladda ner och läsa FOI strategisk utblick 2013.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182