Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI anordnar heldag om afrikansk säkerhet

2013-10-18
FOI samlade forskare och experter från olika länder för att delta i en konferens på Medelhavsmuseet i Stockholm om illegala flöden och dess konsekvenser i Afrika. Dagen arrangerades av FOI och Nordiska Afrikainstitutet.

En stor uppslutning från en rad departement, myndigheter, universitet och organisationer kom till konferensen om Afrikas illegala flöden och säkerhetspolitiska situation. Öppningsanföranden hölls av Iina Soiri, direktör för Nordiska Afrikainstitutet, NAI och Maria Lignell Jakobsson, chef på Försvarsanalys vid FOI.
 
Dagen innehöll elva anföranden av olika experter som bland annat behandlade trafficking, vapenhandel, medicin- och drogsmuggling. Kommentatorer från UD, Sveriges Radio och Koffi Annan International Peace-Keeping Training Center sammanfattade anförandena, varefter åhörarna fick tillfälle att delta i de öppna frågestunderna med forskarna.
Statssekreteraren Carl von der Esch från Försvarsdepartementet höll även ett anförande. Han menade att det viktiga för Sverige var att satsa på flera breda lösningar. Sveriges arbete för förbättrad säkerhet i Afrika gick delvis genom att stödja och samarbeta med EU stabiliseringen av olika områden i Afrika.

En uppskattad programpunkt var fotoantropologen Christian Viums filmvisning om unga män i Afrika som tar farväl av sina familjer, familjer som ofta samlat ofta ihop pengar till deras farliga resa som illegala emigranter till Europa. För dessa unga afrikanska män finns inget annat alternativ än att lämna sina hemländer. Det var en film som kändes mycket aktuell och viktig för att öka förståelsen för dessa emigranter. 

- Vi har utvecklat kunskap om afrikansk säkerhet i fem år tillsammans med NAI. Dagens konferens är ett tydligt exempel på vårt fruktbara samarbete och visar hur intressant det blir när en fråga blir belyst ur många perspektiv, trafficking, drog- och vapensmuggling stimulerar den illegala marknaden att öka korruptionen i många afrikanska länder vilket underminerar byggandet av stabila och säkra stater. Den här verksamheten skapar också ett stort lidande. Det är viktiga och svåra frågor som tagits upp och mycket arbete återstår för att man ska kunna hantera dem bättre och stabilisera läget i Afrika, säger Maria Lignell Jakobsson från FOI.
 
- För FOI:s Afrikaprojekt är konferensen ett avstamp för att fundera vidare kring hur vi kan forska på hur man i Sverige, tillsammans med andra aktörer, bäst kan agera för att hindra den oroande utvecklingen med illegala flöden. Dessa flöden har förödande konsekvenser både i Afrika och i resten av omvärlden, säger Camilla Elowson, forskare på FOI.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182