Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI arbetar för säkrare dricksvatten

2013-02-20
Mikrobiella föroreningar i dricksvatten kan orsaka sjukdomsutbrott som skapar lidande och kostar samhället stora pengar. FOI är en viktig partner i ett projekt som ska höja kunskapen kring hur man snabbt och säkert spårar sjukdomsframkallande mikroorganismer i vatten.

27 000 människor insjuknade i samband med att parasiten Cryptosporidium förorenat dricksvattnet i Östersund under vintern 2010/2011, detta till en samhällskostnad på 220 miljoner kronor. Även Skellefteå drabbades av parasiten. Det har fått MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att be tre svenska expertmyndigheter – Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och FOI - att försöka bygga säkrare metoder som kan spåra mikrobiella föroreningar i vatten. För att uppnå bästa resultat ska de arbeta med varsitt specialområde. För FOI:s del handlar det om molekylär analys.

–  I vår del av projektet ska vi sekvensera DNA i vattnet som möjliggör identifiering av tusentals arter av mikroorganismer. Det kan  leda oss till både det som orsakar sjukdomar och dess källa, berätta Mats Forsman, laborator vid FOI.

Det är i första hand fekala föroreningar som projektet, som fått arbetsnamnet Verktygslåda, letar efter. De kan komma från avloppsläckor, lantbruk eller avloppsverk. Målet är myndigheternas olika angreppssätt, som alla har för- och nackdelar, att samverka optimalt för att skapa snabba och säkra verktyg som påvisar patogener i vatten och deras källa.

–  För i dag arbetar vattenverken med att ta bakterieodlingar, något som i bästa fall ger svar inom ett dygn, ofta längre tid. Dessutom missar den metoden exempelvis vissa former av virus i vattnet. Målet är utveckla snabba, säger Mats Forsman.

Förutom utbrotten i Östersund och Skellefteå finns andra motiv till att detta arbete görs nu, enligt Mats Forsman.

–  Hela vattendistributionsnätet börjar bli föråldrat, samma sak med analysmetoderna. Sedan finns risken för sabotage och förorening av vatten genom försummelse, säger han.

Men han räknar med att det tar lång tid innan ny teknik kan införas.

– Först ska vårt arbete utvärderas och sedan ska vi hitta en metodik för hur man går vidare. Det innebär att det säkert tar lång tid innan nya metoder har införts i gällande regelverk.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182