Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI arrangerade Workshop i Kazakstan

2013-05-31
Den osäkra framtida utvecklingen i Afghanistan behandlades i en internationell workshop den 21-22 maj. Temat var vad som händer i regionen efter NATO, och den regionala säkerheten.

Den 21-22 maj 2013 arrangerade FOI tillsammans med Al-Farabiuniversitetet i Almaty, Kazakstan, en tvådagars workshop på temat ”Afghanistan post NATO – Central Asian States’ Perspectives on Regional Security”. Workshopen samlade deltagare från förutom Sverige och samtliga de fem centralasiatiska länderna – Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizistan och Tadzjikistan – också från Afghanistan, Ryssland, Kina, USA och Tyskland. Workshopen och den kommande konferensrapporten är beställda av Försvarsdepartementet. Deltagare från FOI var Jakob Hedenskog, John Rydqvist, Erika Holmquist och Johan Norberg.

2014 är ett nyckelår för den interna utvecklingen i Afghanistan. Den militära transitionen från ISAF till afghanska säkerhetsstyrkor skall slutföras, och presidentval genomföras.  Utvecklingen är ytterst osäker och flera faktorer talar för att den fortsatta utvecklingen förblir instabil. Internt kan politisk rivalitet och Talibanernas ovilja att ingå i det nya politiska systemet leda till fortsatta stridigheter. Oro finns för tilltagande spridning av narkotika och militant islamism från Afghanistan till grannländerna. Afghanistans grannar och de regionala stormakterna Kina och Ryssland har alla intressen i Afghanistan och ser landet som en del av det regionala maktspelet.

2014 skall omvärlden övergå från att garantera säkerhet och stabilitet i Afghanistan till att med civila medel främja den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen.  Sverige har långsiktiga intressen och åtaganden i Afghanistan. FOI har genom beställningar från Försvarsdepartementet under flera år analyserat situationen i och kring Afghanistan för att stödja den svenska regeringen med bl.a. scenarioanalys av hur ett framtida Afghanistan kan komma att se ut och analyser av den regionala kontexten kring Afghanistan. Eftersom den svenska insatsen finns i norra Afghanistan är den nordliga dimensionen av stort intresse.

För mer information:

Rysslandsprogrammet vid FOI: www.foi.se/ryssland

Asienprogrammet vid FOI: www.foi.se/asien

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182