Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI har problem med störningar i telefonin

2013-10-03
För tillfället har FOI problem med störningar och samtalskvalitén i telefontrafiken.

För FOI är det viktigt att alltid ha en god kommunikation med sina uppdragsgivare och kontakter. Har du problem att nå dina kontaktpersoner på FOI, så går det bra att skicka mejl för vidare kontakt, enligt modellen:

 Vi ber om ursäkt för de problem störningarna orsakar. Våra leverantörer och vi själva arbetar för en snar förbättring.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182