Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI intresserar unga

2013-05-17
FOI behöver fler forskare, inte minst inom telekrigområdet. Därför visade FOI upp sin forskning på Linköpings universitet.

Relaterat material

Telekrig är en viktig del inom FOI:s forskning. Det handlar bland annat om att spana efter och hitta radiosändare eller radaranläggningar, men också om att störa radiotrafik och radar. Försvarsmakten är den största uppdragsgivaren. Men även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen och Säpo bidrar med forskningsuppdrag, inte minst på grund av att många av dagens terrorbomber utlöses med mobiltelefoner.

Men FOI:s avdelning för telekrigssystem har så många uppdrag att den på sikt måste få in flera forskare. Inte bara för att hinna med kommande uppdrag, utan också för att hinna med medarbetarnas kompetensutveckling inom ett område som utvecklas snabbt. Därför har FOI under våren hållit informationsträffar och demonstrationer för studenter. Bland annat har medlemmar i Admittansen, en studentförening för elektronikintresserade vid Linköpings Universitet, besökt FOI. Där fick de titta på labben, förevisades en prototyp till ett signalspaningssystem och studera arbetet inom ett projekt där FOI:s avdelning för sensorinformatik utvecklar navigeringssystem för inomhusbruk. De fick se och höra om pågående och avslutade examensarbeten.

– Men vi informerar också rent allmänt om vilka vi är och om vår verksamhet, eftersom vi har en känsla av att man inte riktigt känner till oss eller vet vad gör, berättar Per Johannesson, ställföreträdande avdelningschef vid avdelningen för sensor och telekrigsystem vid FOI.

Just nu är det framförallt personer med kunskaper inom det fysiska skiktet av utrustningen inom telekomsystemen 3G och 4G som söks. Men FOI har ett konstant behov av påfyllning av en mängd kompetenser inom elektronikområdet.

FOI har mycket att bjuda nya forskare, enligt Per Johannesson.
- Man får forska kring väldigt avancerad elektronik i teknikens framkant. Man får också stora möjligheter att påverka säkerheten i det svenska samhället och försvaret. Dessutom får man jobba med några av landets vassaste forskare inom området, så kompetens- och erfarenhetsutvecklingen blir väldigt hög.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182