Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI utbildar i Risk- och sårbarhetsanalys

2013-04-26
Representanter från myndigheter och företag deltog på FOI:s kurs i Risk- och sårbarhetsanalys, RSA. De kan nu gå vidare och implementera FOI:s modell, FORSA, i sin egen verksamhet.

Det finns en stor efterfrågan på att lära sig mera om Risk- och sårbarhetsanalyser, om hur man genomför själva processen. FOI har tagit fram en modell, FORSA, och en handbok om hur man genomför själva analysen och kommer fram till konkreta resultat.

Under våren arrangerades för första gången en kurs i FORSA-modellen hos FOI. Deltagare var flera myndigheter, men även privata företag, och deltagarna kom från olika delar av Sverige.

- Jag tror att det finns ett stort behov av kunskap om hur man genomför Risk- och sårbarhetsanalyser. Vår handbok har fått stor spridning, och genom den och utbildningen kan vi ge ett bra stöd till myndigheter och andra organisationer, säger Björn Nevhage, kursansvarig och en av skaparna av FOI-modellen FORSA.

År 2010 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut föreskrifter om vad myndigheter ska rapportera inom risk och sårbarhet. FOI förklarar i sin handbok och på kursen hur man analyserar sin verksamhet och tar fram uppgifterna.

- Detta är ett relativt nytt område, där det har hänt mycket de senaste åren. Kvalitetnivån har höjts, säger Björn Nevhage.

Kursdeltagarna ville lära sig att använda och implementera FOI:s modell i sin egen verksamhet. De hade olika bakgrundskunskaper, vilket gjorde samtalen intressanta.

- Jag planerar att använda mig av FORSA i vår RSA för 2014, och kursen motsvarade mina förväntningar, säger Daniel Holmberg från landstinget i Värmland.

- Jag kommer att ha nytta av kursen och metoden i genomförandet av vår RSA, och jag kommer att använda bedömningskriterierna när vi reviderar redan analyserade scenarion, säger Johanna Haapamäki från Motala kommun.

Läs mer om FOI:s FORSA-modell här

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182