Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI utvärderade brittisk terrorövning i Birmingham

2013-08-29
EU-projektet Practice, koordinerat av Umeå universitet, ska göra samhället bättre förberett inför en CBRN-attack. I Birmingham hölls en första övning med en simulerad terroristattack. FOI hade en central roll i utvärderingen.

150 skademarkörer fanns inne i Birmingham International Convention Centre där ett scenario spelades upp med en terrorist som släppte ut gas i en hörsal. Runt 250 övande deltog, i första hand från brittiska blåljusmyndigheter och andra samhällsfunktioner.

FOI ansvarade för att koordinera och hålla samman alla övnings- och uppföljningsverktyg, däribland egenutvecklade programmet F-Rex som sammanställer data från flera källor för att skapa en tidssynkroniserad uppspelning av en händelse.

Dessutom genomfördes ett antal specialutvärderingar. En handlade om MAIAT, en räddningstjänstkomponent som ska hjälpa polis och brandkår att snabbt bedöma ett larm om kemiska utsläpp.

– Normalt är det hela kavalleriet som gäller vid en kemisk händelse. Men i samband med OS i London började man arbeta med små och snabba grupper som kan göra en korrekt första bedömning, berättar Mirko Thorstensson vid FOI, som tillsammans med Agneta Plamboeck, K. Per Wikberg, Patrik Lif och Pär Hjalmewik deltog i övningen.

En annan specialutvärdering handlade om hur bra den Public Communication Handbook, som tagits fram inom programmet, fungerade. I boken, som kommer att finns på projektets hemsida, beskrivs bland annat hur räddningstjänsten förväntas arbeta.

–  Efteråt kommer vi att jämföra hur de som läst boken såg på räddningsaktionen och jämföra det med de som inte visst något, säger Mirko Thorstensson.

De brittiska organisationerna klarade sig bra enligt FOI:s utvärderare.

– Den enda vi har att anmärka på var att vissa moment tog längre tid än förväntat, som att få de skadade från uppsamlingsplats till sanering. Det kan ha berott på missförstånd i ledningskommunikationen, men kanske också på orealistiska förväntningar, säger Mirko Thorstensson.

Även FOI:s arbete blev framgångsrikt.

– Redan dagen efter övningen kunde vi visa en preliminär datauppspelning med hjälp av F-Rex, något vi fick många nöjda kommentarer kring. Vi har också blivit ombedda att komma tillbaka för att göra en detaljerad genomgång för de övade, så att de kan se vilka erfarenheter de bör dra och samt kunna utvärdera vilket stöd de haft av övningsverktygen.

Nästa övning inom Practice hålls våren 2014 i Umeå., Den ska fokusera på träning och utbildning på de datorverktyg som utvecklats för att kunna ge bättre lägesbild och beslutsstöd. Senare under våren 2014 hålls en fullskalig CBRN-övning i Polen.

Fotnot. CBRN står för kemiska (c), biologiska (b), radiologiska (r) och nukleära (n) stridsmedel.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182