Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI:s experter behövdes till nationell dirigering av sjukvårdsinsatser

2013-09-17
På FOI finns forskare med erfarenhet både från militära och civila ledningsplatser. Deras kunnighet efterfrågades vid utformandet av ny nationell ledningscentral i Linköping.

I Linköping byggs en ledningscentral för nationell dirigering av brännskadade. Men eftersom det är en tjänst som sällan aktiveras kopplades FOI in för att höja användandegraden. Resultatet blir ledningscentral som även används för regional sjukvårdsledning och för nationella övningar. Efter Göteborgsbranden togs beslut om att skapa en nationell samordning av sjukvårdsinsatser vid händelser med många brännskadade. Dels att för optimalt fördela skadade mellan de två sjukhus –Linköping och Uppsala – som är specialiserade på svårt brännskadade. Och för att hitta utländska sjukhus som kan ta emot skadade om de svenska sjukhusen är fulla.

Resultatet av detta ledde fram till en ledningscentral som placerades i Linköping där den ska drivas av Landstinget i Östergötland Men eftersom brandkatastrofer tack och lov sker mycket sällan så kommer utrustning och tekniken inte till användning. Därför beslutades det att ledningscentralen också ska användas för regional sjukvårdsledning och som ett nationellt utbildningscentrum. Därmed utnyttjas inte bara tekniken bättre. Genom att träning görs på samma plats med samma teknik som används i skarpt läge är det lättare för personal att ställa om från vardag till krisledning.

Men det kan också dyka upp intressekrockar. Vad gör man om flera händelser inträffar samtidigt? Och hur snabbt kan man ställa om arbetet om en katastrof inträffar samtidigt som det pågår en stor övning? Här kopplade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) in FOI:s experter med erfarenheter av både militära och civila ledningsplatser. Inte minst för kunskapen kring hur man bygger miljöer som kan användas både i skarpt läge och vid övning, och som dessutom snabbt ska kunna ställas om vid behov.

– Det MSB i första hand eftersökte var metodstöd, hur man kan få lokaler, teknik och arbetsprocesser att samverka optimalt. Men vi har också stor kompetens kring att skapa bra övningsmiljöer och att leda fältövningar och erfarenhet kring samspelet mellan människa och teknik, exempelvis hur man arbetar i en cockpit, berättar Susanna Nilsson vid FOI.

Susanna Nilsson beskriver upplägget av centralen som ”unikt”.

– Detta är en ledningscentral som bemannas vid behov och då brukar den stå i ett tomt rum. Här har vi varit med om att bygga en lösning som utnyttjar alla lokaler för alla behov under alla tider.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182